Akseltrykkbegrensning er opphevet på alle kommunale veger fra 01.06.22