Akseltrykkbegrensning oppheves fra 04.06.21 på følgende veger:

Klikk for stort bilde - Gardsmarkvegen
 - Favnvassvegen fra Varntresk til Valen