Aktiviteter Frisklivssentralen høsten 2021/våren 2022

   Klikk for stort bilde 

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til de som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og alkohol.  Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de over 18 år i kommunen.

Les mer om frisklivssentralen
 

Klikk for stort bilde  

Anne Kristine Sørdal
Ergoterapeut
E-post
Telefon 75 18 48 19
Mobil 979 85 228