Åpning av løypenettet

Deler av løypenettet for snøskuter i Hattfjelldal kommune åpnes 1. januar 2022 kl. 07.00

Følgende løyper åpnes:

Løype 18 fra Livden til X løype 10 Brennmoen.

Løype 10 fra X Brennmoen til Garsmark.

Løype 3 fra X løype 10 til løype 2 på  Unkervatnet

Løype 2 på Unkervatnet til Ørnes og Bringli

Løype 12 fra Ørnes til Skarvatnet

Løype 2 fra Storhugen i Ørjedal til Kroken

Løype 1 og 2 fra Ivarud  til Kroken.

Resterende løyper åpnes fortløpende.

Oppdatert kart med åpne løyper finner du på scooterlisens.no, her kjøpes også lisens for bruk av løypenettet.