Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Minner om 10 dagers karantene hvis du har vært i Sverige. Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Bålbrenning

Klikk for stort bilde Mona Vik  I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.

Forbudt i all utmark

Reglene for bålbrenning ble endret i 2016, når forbudet ble utvidet til å gjelde all utmark.

Nytt fra i fjor var også at den nye forskriften som åpner for at man kan «bruke hodet» og likevel kan tenne bål – om det ikke åpenbart kan medføre brannfare, som etter mye nedbør, og på snø.

Man kan også grille på stranden, i god avstand fra skog og vegetasjon. 

Tips til trygg bålbrenning:

• Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
• Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
• Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
• Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
• Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
• Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
• Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
(Kilde: DSB)

Hattfjelldal kommunale brannvesen