Besøksrutine Sykeheimen fra 08.02.21

Sykeheimen 

Følgende smittevernrutiner gjelder for besøk uavhengig vaksine eller ikke:

Du kan ikke komme i besøk dersom:

 • Du er syk.
 • Har du vært utenfor Norge de siste 10 dager så er det reglene om negativ test og karantene før besøk som gjelder.
 • Er i hjemme karantene eller hatt vært i nærkontakt med noen med mistenkt eller påvist covid-19.

Fra 08.02.21 er det kommet nye råd for besøk av eldre på sykehjem.

Alle pasienter i 2.etg er nå vaksinert. Fra mandag 08.02, åpner derfor 2.etg som vanlig. Det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen for covid-19 kan ikke utelukkes helt. 

 • Det vil si at besøk må ikke avtales i forkant
 • Rådet om å holde1 meters avstand opprettholdes
 • Pårørende får oppholde seg i fellesarealer, unntatt i tilfeller hvor det blir vanskelig å opprettholde avstand.

Frem til at alle i 1.etg er vaksinert, må vi følge de retningslinjer vi har fra tidligere for 1. etg.

Gjelder kun pårørende for beboer i 1.etasje:

Besøk gjennomføres på pasientrom à  MAX 2 besøkende ved hvert besøk.

Ring avdeling for å avtale tidspunkt for besøk     1.Etg 48067286 eller 2.Etg 48059831
BESØKSTID kl.11-13 og kl.17-19

 • Pårørende skal alltid avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd. Pårørende må vente ved inngangen til personalet kommer, for så å følges inn på pasientrom. Pårørende oppholder seg ikke i fellesarealer.
 • Pårørende har anledning til å avtale besøk i den vanlige besøkstiden. Det kan være begrensninger i forhold til at det ikke kan være for mange besøk på sykehjemmet, til samme tid.
 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres hvem som har vært på besøk og telefonnummer til disse. Skjema for dette finnes på pasientens rom.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
 • Alle må tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Ved utbrudd av Korona stenges sykehjemmet for besøkende.
 • Pasienter som skal reise hjem i besøk: Det oppfordres til å følge de samme retningslinjene som folkehelseinstituttet anbefaler.