Budsjett 2023-Økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 – økonomiplan 2023 - 2026 legges i hht. kommunelovens § 14-3, ut til alminnelig ettersyn i perioden 30.11.22 – 14.12.22.

Plandokumentet legges ut til ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside.

Plandokumentet legges ut til ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside.

Merknader sendes:
Hattfjelldal kommune v/rådmannen, 8692 Hattfjelldal, eller post@hattfjelldal.kommune.no
Merknader må være kommunen i hende innen kl.11.00 den 14.12.22.

Ordfører