Covid-19 Teststasjoner i Hattfjelldal kommune


 

Hverdager: Hattfjelldal legekontor, Nyborgveien 2.
Time bestilles på tlf.  75 18 48 70 
mellom kl. 09:00 -11:00 og 13:00-14:30