Det kan ta litt lengre tid før du får svar hos legekontoret i sommer

Grunnet ferieavvikling vil det være noe redusert bemanning ved legekontoret i sommer.

Det kan derfor ta litt lengre tid før du får svar på telefonen. 

Ved akutt sykdom ring 113, dersom det haster ring 116117.

Vi ønsker alle sammen en god sommer!

Hilsen Hattfjelldal legekontor

Dåakterkontovre/Legekontor
Telefon 75 18 48 70