Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Minner om 10 dagers karantene hvis du har vært i Sverige. Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Disponeringsplan 2020/2021

Klikk for stort bilde 

Søknadsfrist 05.07.2020

Lag som ønsker å benytte aktivitetslokalene (flerbrukshall, basseng, skytterbane) på de

kommunale samfunnshus/treningshall for skoleåret 2020/21, bes sende skriftlig søknad til

Hattfjelldal servicekontor. Søknaden må inneholde navn på ansvarlig leder, ønske om

treningstid/dag, samt størrelsen på flerbrukshallen.

Se utleieregler og betalingssatser for flerbrukshall på www.hattfjelldal.kommune.no

Vi minner om at de som skal leie basseng, må ha gyldig sikkerhetskurs for svømmelærere.

Søknadsfrist: 05.07.20.