Døgnbemannet barnevernsvakt for akutte situasjoner hele julen

27. des- 30. des kl 10.00 - 14.00:
Telefon 751 84800

Indre Helgeland barnevernvakt:
Døgnbemannet hele julen
(utenom kommunens åpningstid). Telefon 99 28 53 00

Gjelder akutte situasjoner (fare for liv og helse)

For alle andre henvendelser som kan vente til ordinær arbeidstid, ta kontakt med barneverntjenesten i kommunens åpningstid i romjulen - kl 10.00-14.00

Indre Helgeland barnevernvakt er et interkommunalt samarbeid mellom Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal.