Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Minner om 10 dagers karantene hvis du har vært i Sverige. Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Gjenåpning av Hattfjelldalshallen

Klikk for stort bildeHattfjelldalshallen åpnes opp for bruk iht. disponeringsplanen 2019/2020.

Ansvarlig for hver enkelt gruppe skal påse at alle overholder retningslinjene iht. veilederen fra myndighetene.

Det er satt ut antibac-dispensere ved inn/utgang av idrettshallen, samt ved utstyrslageret. I tillegg er det satt ut rengjøringsutstyr for renhold av benyttett utstyr i utstyrslageret.

Det skal tørkes over brukt utstyr, samt berøringsflater, før og etter aktivitet.

I dialog med kommuneoverlegen, gjelder også følgende ved bruk av idrettshall:
Det SKAL føres reg.liste på alle som benytter idrettshallen, også i skoletiden. Dette pga. mulighet for sporing i etterkant av en evnt. registrert smitte.
Lister oppbevares i min. 10 dager.

Dette ansvaret pålegges leder for aktiviteten.

GARDEROBER, DUSJANLEGG, SAMT TRIMROM VIL FORTSATT VÆRE STENGT!

TOA I 2. ETG. VIL VÆRE TILGJENGELIG MED UTPLASSERT UTSTYR FOR RENHOLD/DESINFEKSJON.

HUSK AVSTANDSREGLER, HÅNDHYGIENE OG RENHOLD AV UTSTYR!

Vi håper at alle er sitt ansvar bevisst, og overholder disse retningslinjene.