Har du sett spor etter jerv eller gaupe?

Alle som ferdes ute i skog og mark gjennom vinteren oppfordres til å melde fra om de ser spor.

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge.

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ble etablert i 2000 og gjelder for artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Overvåkingsprogrammet skal sikre presise overvåkingsdata og gode bestandsoversikter for disse artene i Norge, og blant annet sørge for at kartleggingen og overvåkingen av artene blir utført likt og på best mulig måte over hele landet.

Ta kontakt med en rovviltkontakt i ditt område.

Les mer om overvåkningen her