Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen?

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune inviterer lag og foreninger, samt kommuner i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland idrettskrets.

Frist for påmelding er 22. september.

Det legges opp til fysisk og digitale kurs.

  • Mandag 4. oktober kl 18.00 – Mosjøen
  • Mandag 11. oktober kl 18.00 – webinar

Lokalitet for kursene blir oppgitt senere.

Tema for kurset

  1. Hvem kan søke om spillemidler?
  2. Hva kan man søke om tilskudd til?
  3. Hvor mye kan man søke om?
  4. Hvordan søke –søknadsprosessen
  5. Veiledning av potensielle søkere

Påmelding

Spørsmål om kurset kan rettes til Lars Nystadbakk tlf 91541903 eller send han e-post .