Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Høring av plan for friluftslivets ferdselsårer i Hattfjelldal kommune

Bildet av fjellet Hatten - Klikk for stort bildeHatten Gunder Garsmark Kom med innspill på friluftslivets ferdselsåreplan i Hattfjelldal.

Ferdselsåreplan
Plan for friluftslivets ferdselsårer er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv.
Ferdselsåreplanen er en systematisk og målrettet måte å tilnærme seg dette på. Arbeidet er lagt opp steg for steg fra oppstart av planarbeid, til kartlegging av nå-status, analyse og forslag til tiltak, og fram til endelig vedtak.

Her kan du laste ned og ese Ferdselsåreplan for Aarborten tjielte-Hattfjelldal kommune 2020-2024 (PDF, 1013 kB)

Her kan laste ned å lese kartdelen for Ferdselsåreplanen for Aarborten tjielte Hattfjelldal kommune 2020-2024 (PDF, 3 MB)

Frist for innspill: 04.01.2021
Inspill til planen sendes til Aud Ringsø