Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Høring Kommunal klima- og energiplan

Bildet av fjellet Hatten - Klikk for stort bildeHatten Gunder Garsmark Forslag til kommunedelplan energi- og klima er i formannskapsmøte 30.06.21 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14, og legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

Kommunen inviterer nå alle til å komme med innspill til planforslaget.

Energi- og klimaplan (PDF, 4 MB)

Innspill kan sendes pr. e-post til :
post@hattfjelldal.kommune.no

Eller pr. post til:
Hattfjelldal kommune,
O.T.Olsens vei 3 A
8690 Hattfjelldal

Frist for innspill er 30.08.2021.