Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Høring planforslag Hattfjelldal sør, ID2016002

Frist for å gi uttale: 26.10.2020

Plan- og ressursutvalg har i møte den 08.09.2020 , sak 047/20 gjort følgende vedtak:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10, sendes planforslag Hattfjelldal sør, planID 2016002, til høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09.2020 til 21.10.2020.

Følg denne lenken for å se hele planforslaget.

Høringsuttalelse sendes til Hattfjelldal kommune
E-postadresse: post@hattfjelldal.kommune.no

SOSI-fil Hattfjelldal Sør ID2016002 (SOS, 305 kB)