Hurtigtest leveres kun ut til prioriterte grupper.

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester må kommunene nå gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal få hurtigtester utdelt.

Dersom du ikke er i de prioriterte gruppene nevnt nedenfor, ber vi deg selv om å kjøpe hurtigtest i butikk eller apotek.

Prioriteringer for bruk av hurtig- og selvtester i kommunene:

 • Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner i omikron-utbrudd
 • Ved symptomer:

  • Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn

 • Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

  • Prioritere barn

  • Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten

  • Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd

 • Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:

  • Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.
    
 • Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

Se info fra helsedirektoratet