Kommuneoverlegen informerer: Legen har tid til deg

Kommunelege 1Kontakt fastlegen din når du trenger det - Husk å avtale på telefon eller nett først. Les mer om testing covid-19:


 

Det er ønskelig at vi tar flere prøver på covid-19, men foreløpig må vi prioritere hvem vi tar prøver på grunn av mangel på prøveutstyr. 

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV-2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom, som hjerte- karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon. Les mer i Råd til risikogrupper og deres pårørende.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon.

Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.  

Bestill legetime på nett

Dåakterkontovre/Legekontor
Telefon 75 18 48 70

Adresse

Nyborgveien 2

8692 Hattfjelldal