Kunngjøring av områderegulering Hattfjelldal sør

Utsnitt av plankart Hattfjelldal sør 07.09.23 - Klikk for stort bilde

Kommunestyret i Hattfjelldal vedtok i møte 07.09.23, sak 037-23, reguleringsplan Hattfjelldal sør.
Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter området mellom Rv 73 og Elsvasselva, Fv 804 og Kjerkstadvatnet.

Planen består av følgende dokumenter:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.
Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 24.10.23 til Hattfjelldal kommune.

Ragnhild Haugen
Ingeniøøre/Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 34