Legekontoret informerer

 

Nytt legeårsverk

Siden samhandlingsreformen i 2012 har det vært en betydelig oppgaveglidning fra sykehustjenesten til kommunehelsetjenesten uten at det er kompensert med flere legeårsverk. Dette har gjennom flere å ført til økt arbeidstidsbelastning for legene. Gjennomsnittlig arbeidstid for leger i Nord Norge og i Hattfjelldal er 55,6 timer i uken. Legevakt kommer i tillegg til dette. Denne arbeidsbelastningen er absolutt ikke gunstig i forhold til lege rekruttering. Kommunestyret har derfor opprettet en tredje fastlege hjemmel, slik at det også skal være en mulighet for legene å ha en forutsigbar og normal arbeidstid.

Hattfjelldal legekontor vil fortsatt ha en felles pasientliste, men hver fastlege har listetak på 500 pasienter og neste kommuneoverlege vil ha 350 pasienter på sin liste og i tillegg administrative oppgaver som enhetsleder.

Med denne endringen håper og tror vi at rekruttering av fastlege vil gå lettere.

Leger i spesialistutdanning

For å arbeide som fastlege i en kommune må legen være spesialist i allmennmedisin eller være under utdanning til spesialist.

Det er kommunens ansvar å utdanne sine egne legespesialister. Det tar minimum 5 år for legen å spesialiser seg. I spesialiseringen inngår det 6 måneders sykehustjeneste, 20 dager i løpet av 2 år i veiledningsgruppe, og diverse obligatoriske kurs. I tillegg skal de ha ukentlig veiledning av en spesialist i allmennmedisin i hele spesialiserings perioden (5 år). Det betyr at leger under spesialisering har en del fravær fra sin fastlege praksis. Det er derfor en stor fordel å ha flere fastlegehjemler i kontoret.

Plan for legetjenesten fremover

Hattfjelldal kommune har ansatt Ksenija Starinac og Ivana Golubovic i fast fastlege stilling. Begge disse legene må gjennomføre LIS 1 tjeneste (turnuslegetjeneste) før de kan tiltre fastlege stillingene. Ksenija kommer tilbake til Hattfjelldal den 1 september 2022 for å sluttføre sin LIS 1 praksis og starter i sin fastlegestilling den 1 mars 2023. Ivana kommer tilbake den 1 mars 2023 for å sluttføre sin LIS 1 praksis og starter i sin fastlegestilling den 1 september 2023.
Den tredje fastlege stillingen annonseres ut i mars 2022 og vi håper at det melder seg mange kvalifiserte søkere til denne legestillingen.
Når Ksenija og Ivana tiltrår fastlegestillingene starter de sin utdanning i spesialisering i allmennmedisin under veiledning av Britt.

Kommuneoverlege Britt går av med alderspensjon i 2023. Hennes siste arbeidsdag vil bli i slutten av april 2023.
Britt vil fortsette sitt arbeide med å gi veiledning til Ksenija og Ivana  under deres spesialisering i allmennmedisin også etter at hun har gått av med pensjon.

Hilsen

Kommuneoverlege Britt
Kommunalsjef helse- og omsorg Turi