Midlertidig parkering på Tjolmen for fastboende og hyttefolk tilhørende sørsiden av Unkervatn

Har du hus eller hytte på sørsiden av Unkervatn, og ønsker å benytte skuter fra Tjolmen? Da er det etter avtale med Roar Tjolmen, anledning til å parkere på anvist område på gården hans.