Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Nå kan du søke om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Bur - Klikk for stort bildeBur i Hattfjelldal kommune Sametinget/Samediggi  

Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype.

Nå kan du søke støtte til freda samiske bygninger i privat eie

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/...

Søknadsfristen er 1. november