Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ny besøksrutine for sykeheimen fra 01.01.2021

Klikk for stort bildeSykeheimen Beboere kan få besøk av sine pårørende inne på pasientrom. Alle besøk skal avtales i forkant med personal på avdelingen. Pårørende må vente ved inngangen til personalet kommer.

Telefonnummer for å avtale tidspunkt for besøk: 1.Etg 48067286 eller 2.Etg 48059831

Følgende smittevernrutiner gjelder for besøk:

 • Vi jobber kontinuerlig med å holde beboere ved sykehjemmet trygge gjennom pandemien. Besøk av pårørende er viktig for våre beboere og deres livskvalitet, og vi ønsker å tilrettelegge for så trygge besøk som mulig. Vi har derfor skjerpet fokus på smittevern for våre beboere. Vi ber om forståelse og samarbeid rundt følgende smitteverntiltak i tiden fremover.
   
 • Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norge (også i gule områder) må vente i 10 dager før de kan komme på besøk på sykehjemmet. Personer som har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene kan heller ikke komme i besøk. Dette vil bli spurt om ved ankomst til sykehjemmet.
   
 • Det er opptil hver enkelt pårørende å holde seg oppdatert om smittespredning på den plass de befinner seg/reiser til og unngå å komme i besøk i 10 dager etter hjemkomst fra områder med høy smitte. Alle må ta ansvar før de besøker personer i institusjon som kan bli alvorlig syke av Covid -19.
   
 • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen til personalet kommer. Telefonnummer for å avtale tidspunkt for besøk: 1.Etg 48067286 eller 2.Etg 48059831
   
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Ansatt som møter pårørende i inngangen ser at dette blir gjennomført.
   
 • Beboere kan ha besøk av inntil 2 pårørende per tilfelle (for å ivareta avstand og unngå trengsel)
   
 • Besøkende går direkte til og fra besøksrommet og oppholder seg ikke i fellesarealer.
   
 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres hvem som har vært på besøk og telefonnummer til disse.
   
 • Besøkende må tilstrebe å holde minst 1, gjerne 2 meters avstand til ansatte og til beboerne.
   
 • Besøkende som har vært sammen med venner, eller i andre situasjoner der det ikke har vært én meters avstand, bør holde to meters avstand til beboere. Vi ber om at denne gruppen besøkende tar med eget munnbind som brukes ved besøk i sykehjemmet. 
   
 • Dersom besøk etter reise fra områder med mye smitte ikke kan vente, ber vi om at besøk planlegges nøye med avdelingen. Vi vil da legge til rette for særskilte smitteverntiltak.
   
 • Pårørende har anledning til å avtale besøk i den vanlige besøkstiden (kl.11-13 og kl.17-19). Det er begrensninger i forhold til at det ikke kan være for mange besøk samtidig på sykehjemmet.
   
 •  Hattfjelldal sykehjem har også digital kommunikasjonsportal slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. – Ta kontakt med avdelingen ved spørsmål om dette.
   
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke kjøkkenet i institusjon.
   
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
   
 • Ved konstatert økt smittespredning i kommunen eller blant beboere/ansatte, kan det iverksettes midlertidig besøksstans for alminnelig besøk i sykehjem.
   
 • Pasienter som skal reise hjem i besøk: Det oppfordres til å følge de samme retningslinjene som folkehelseinstituttet anbefaler. Ikke ta med pasientene til personer med symptomer på sykdom, oppretthold hånd- og hostehygiene og unngå at være mange personer samlet.
   
 • For pasienter som ønsker å gå på butikken: Håndhygiene og avstand til andre som anbefalt fra folkehelseinstituttet.