Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ny besøksrutine for sykeheimen fra 25.03.21

Klikk for stort bildeSykeheimen Simen Trælnes Vi jobber kontinuerlig med å holde beboere ved sykehjemmet trygge gjennom pandemien. Besøk av pårørende er viktig for våre beboere og deres livskvalitet, og vi ønsker å tilrettelegge for så trygge besøk som mulig. Vi har derfor skjerpet fokus på smittevern for våre beboere. Vi ber om forståelse og samarbeid rundt følgende smitteverntiltak i tiden fremover.
Rutinene vil gjelde frem til det kommer nye retningslinjer 12. april.

Følgende smittevernrutiner gjelder for besøk:

 • Personer som har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene kan ikke komme i besøk. Det er opptil hver enkelt pårørende å holde seg oppdatert om smittespredning på den plass de befinner seg/reiser til og unngå å komme i besøk i 10 dager etter hjemkomst fra områder med høy smitte. Alle må ta ansvar før de besøker personer i institusjon som kan bli alvorlig syke av Covid -19.
   
 • Besøkende har anledning å komme på ordinær besøkstid (kl.11-13 og kl.17-19).
   
 • Hovedinngangen vil være låst. Besøkende ringer på og blir hentet av en ansatt som veileder gjennom skanning av QR-kode samt hygieniske rutiner med håndvask og sprit før og etter besøk.
   
 • Beboere kan ha besøk av inntil 2 pårørende per tilfelle (for å ivareta avstand og unngå trengsel)
   
 • Besøkende oppfordres til å benytte pasientens rom eller peisestue.
   
 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må alle besøkende skanne QR-kode ved stasjon i hovedinngang.
   
 • Besøkende må holde minst 2 meters avstand til ansatte og til beboerne.
   
 • Alle besøkende skal bruke medbrakt munnbind ved besøk på sykehjemmet.
   
 • Dersom besøk etter reise fra områder med mye smitte ikke kan vente, ber vi om at besøk planlegges nøye med avdelingen. Vi vil da legge til rette for særskilte smitteverntiltak.
   
 • Hattfjelldal sykehjem har også digital kommunikasjonsportal slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. – Ta kontakt med avdelingen ved spørsmål om dette.
   
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke kjøkkenet i institusjon.
   
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
   
 • Ved konstatert økt smittespredning i kommunen eller blant beboere/ansatte, kan det iverksettes midlertidig besøksstans for alminnelig besøk i sykehjem.
   
 • Pasienter som skal reise hjem i besøk: Det oppfordres til å følge de samme retningslinjene som folkehelseinstituttet anbefaler. Ikke ta med pasientene til personer med symptomer på sykdom, oppretthold hånd- og hostehygiene og unngå at være mange personer samlet.
   
 • For pasienter som ønsker å gå på butikken: Håndhygiene og avstand til andre som anbefalt fra folkehelseinstituttet.