Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ny besøksrutine Hattfjelldal Sykeheim

Klikk for stort bilde Simen Trælnes BESØKSTID kl.11-13 og kl.17-19 
Besøk gjennomføres på pasientrom -  MAX 2 besøkende ved hvert besøk.
Ring avdeling for å avtale tidspunkt for besøk    
1.Etg 48067286 eller 2.Etg 48059831

 

Følgende smittevernrutiner gjelder for besøk:

Du kan ikke komme i besøk dersom:

 • Du er syk.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Er i hjemme karantene eller hatt vært i nærkontakt med noen med mistenkt eller påvist covid-19.

Besøk:

 • Pårørende har anledning til å avtale besøk i den vanlige besøkstiden. Det kan være begrensninger i forhold til at det ikke kan være for mange besøk på sykehjemmet, til samme tid.
 • Pårørende skal alltid avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd. Pårørende må vente ved inngangen til personalet kommer, for så å følges inn på pasientrom. Pårørende oppholder seg ikke i fellesarealer.
 • Grunnet økt smitte på Helgeland, er det per tiden bare mulighet for 2 besøkende i gangen hos pasienten.
 • Det er opptil hver enkelt pårørende å holde seg oppdatert om smittespredning på den plass de befinner seg og å ikke komme i besøk hvis det er fare for at man blitt smittet. Alle må ta ansvar før de besøker personer i institusjon som kan bli alvorlig syke av Covid -19.
 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres hvem som har vært på besøk og telefonnummer til disse. Skjema for dette finnes på pasientens rom.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
 • Alle må tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Ved utbrudd av Korona stenges sykehjemmet for besøkende.
 • Pasienter som skal reise hjem i besøk: Det oppfordres til å følge de samme retningslinjene som folkehelseinstituttet anbefaler. Ikke ta med pasientene til personer med symptomer på sykdom, oppretthold hånd- og hostehygiene og unngå at være mange personer samlet.