Nye krav til testing - Covid-19

 

Legekontoret leverer ut selvtester til de som blir pålagt selvtesting hver dag. Dette gjelder også de under 18 år! 

Følgende personer anbefales å teste seg:

  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
     
  • Uvaksinerte husstandsmedlemmer under 18 år til en person bekreftet smittet med covid-19. Disse anbefales sterkt om å følge et av de to testregimene for uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år. 
     
  • Vaksinerte husstandsmedlemmer til en bekreftet smittet person anbefales sterkt om å teste seg minst to ganger i løpet av en uke. Nærkontakter i husstand anbefales å holde seg hjemme til negativt første prøvesvar foreligger. Gjerne fordelt på dag 2-3 og dag 5-7.
     
  • I tillegg vil Helsedirektoratet fra 25. november innføre en faglig retningslinje om at uvaksinert helsepersonell med pasientkontakt skal teste seg regelmessig og bruke munnbind i definerte situasjoner.