Økonomisk støtte til aktiviteter for ungdom

Hattfjelldal Ungdomsråd har midler til støtte for lokale ungdomsaktiviteter.

Søknadsfrist: 01.09.2022
 

Målgruppe:        Ungdom mellom 12-20 år.

Målsetting:        Varierte fritidsaktiviteter for ungdom i hele kommunen.

Det oppfordres til at ungdom selv er medvirkende i søknadsprosessen.
Søknadsskjema leveres til Hattfjelldal kommune innen 01.09.2022
post@hattfjelldal.kommune.no

Trykk her for søknadsskjema (PDF, 14 kB)


Kommunestyret har vedtatt (KS-sak 037/13) at det stilles til rådighet en ramme på kr 50 000,- pr. år fra og med 2014 som ungdomsrådet kan dele ut til prosjekter som de tror vil skape et godt ungdomsmiljø i Hattfjelldal.