Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Vi har lansert ny nettside, men mangler en del innhold
Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Pressemelding 23.03.2020

Klikk for stort bildeBritt Blaunfeldt Petersen, Kommunelege i Hattfjelldal kommune  

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Hattfjelldal kommune 22.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15.03.2020.

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Vedtaket gjelder per 22.03.2020 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene, inkludert Rødøy og Meløy.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.

4) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09.mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 15.mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal ikke bruke offentlig transport.

Unntak:
Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulanse-personell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.

 

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 kl 1800 og gjelder i 7 dager.