Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Reiseråd til arbeidsgivere og ansatte i helsetjenesten

Klikk for stort bildeHelsepersonell og deres arbeidsgivere skal utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene som skal følges.

Som følge av spredningen av covid-19 skal alle ansatte i helsetjenesten vise ekstra aktsomhet rundt utenlandsreiser, samt ved besøk fra utlandet. Dette er spesielt viktig for helsepersonell som er i kontakt med pasienter eller brukere.

- Helsepersonell i Norge har gjort en stor innsats i pandemien så langt, og situasjonen på norske sykehus og i kommunehelsetjenesten er i dag ganske normal med få innlagte koronapasienter. Vi ønsker at det fortsatt skal være slik etter sommerferien, og derfor er det viktig at helsepersonell er ekstra påpasselige etter å ha vært på ferie.

Rådene som følger har som formål at man unngår situasjoner der man bringer smitte inn i helseinstituusjonene eller i pasientens/brukerens hjem.

  • Ansatte i helsetjenesten som velger å reise til "grønne land" utenom Norden, skal testes etter hjemkomst og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere. De bør også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer. 
  • Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Personellet bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forhåndsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte. 
  • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for SARS-Cov-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.