Revisjon av forskrift for snøskuter - høring

Plan- og ressursutvalget i Hattfjelldal har vedtatt å sende forslag til revidert "Forskrift for kommunalt løypenett snøskuter" på høring.

Ending av forskrift kommunalt løypenett for snøskuter

Vedtak om høring

Høringsuttalelser sendes til:

post@hattfjelldal.kommune.no

eller

Hattfjelldal kommune
O.T.Olsens vei 3A
8692 Hattfjelldal

Innspill må være mottatt hos kommunen senest 01.08.2022