SHMIL - Renovasjonsforskriften for kommunene - Høring

Klikk for stort bildeSøndre Helgeland miljøverk IKS (SHMIL) ønsker å gjøre endringer i renovasjonsforskriften, og den legges nå ut på høring.

I 2019 startet en prosess med å endre renovasjonsforskriften. Forskriften bla da behandlet i representantskapet på høsten, og deretter lagt ut på høring. det kom inn en del høringsuttalelser som i hovedsak gitt på innføring av fritidsrenovasjon for campingvogner og campingbiler som står fast oppstilt mer enn 3 måneder pr. år.

Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble verden rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter. 

SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen ytterligere endringer i forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene vi fikk inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med at saken når den kommer opp i styret og representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill. 

Trykk her for mer informasjon fra SHMIL og for å se utkast til revidert renovasjonsforskrift.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til: SHMIL IKS v/Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen eller til post@shmil.no innen 17. september 2021.