Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene 1. november 2020

Klikk for stort bildeFra dette tidspunkt skal alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten.

Her finner du kontaktinformasjon

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger kemneren i Helgelandsregionen du skal kontakte.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet
behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.