Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Søk midler til friluftslivstiltak

Klikk for stort bildePolarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivstiltak gjennom Polarsirkelen friluftslivsfond.  

Søknadsfrist 01.04.21

Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder ordinære tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.

Gjennom opprettelsen av Polarsirkelen friluftslivsfond vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende.

For 2020 settes det av 120.000,- i dette fondet, fordelt på 20.000,- på hver av våre medlemskommuner.

Midlene lyses ut på kommunenes hjemmesider og via friluftsrådets sider på http://www.polarsirkelen-friluftsrad.no/ og i våre SOME sider.

Vedtekter og kriterier (PDF, 149 kB)