Søk om bygdeutviklingsmidler - frist 1. oktober

For å snu en negativ trend med fraflytting, er det avsatt kr 200.000,- pr år i 4 år til bygdeutvikling i grendene/sentrum i Hattfjelldal.

Det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.

Søknadsfrist: 1. oktober

Retningslinjene for bruk av lokale bygdeutviklings-/bolystmidler ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2019.

Les mer her