Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Søknadsfrist om å få disponere flerbrukshall, basseng eller skytebane

Klikk for stort bilde4. juli 2021

Lag og personer som ønsker å benytte aktivitetslokalene flerbrukshall, basseng, skytterbane for skoleåret 2021/22, bes sende skriftlig søknad.
Søknaden må inneholde navn på ansvarlig leder for hver aktivitet, ønske om treningstid/dag, og eventuelt ønsket størrelsen av flerbrukshallen.

De som skal leie basseng, må ha gyldig sikkerhetskurs for svømmelærere.

Søknaden sendes til:
Hattfjelldal kommune
O.T.Olsensvei 3A
8692 Hattfjelldal

eller til post@hattfjelldal.kommune.no

Søknadsfrist: 4. juli 2021