Standardheving av kommunale veier i Hattfjelldal er lagt ut på anbud.

 

  Se kunngjøring i Doffin

Ingvild Bostad
Ingeniøøre/Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 21
Mobil 947 83 330