Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Status vaksinering 16.04.21 - Covid-19

Hittil har vi vaksinert:Klikk for stort bilde
1. dose - 239 stykker (herav 40 helsepersonell)
2. dose - 109 stykker (herav 21 helsepersonell)

 

Vi har nå begynt å vaksinere de som har ekstra risiko over 18 år. Dermed vil det bli litt mer ventetid for de på 74 år og nedover som ikke er i risikogruppen.

Ta kontakt med helsesykepleier Tora om du er eldre enn 75 år, og ikke har fått tilbud om vaksinering.

Vi ber deg allerede nå ta stilling til om du vil vaksineres, og oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja.
Vi ringer deg noen dager før det er din tur til å bli vaksinert. 

Ta også kontakt med helsesykepleier dersom du må flytte vaksinetimen din på grunn av feber, eller at du er satt i karantene/isolasjon. Gi beskjed så raskt som mulig til helsesykepleier.

Hattfjelldal kommune mottar et begrenset antall vaksiner pr. forsendelse. Skulle vi få tilbud om å motta et større antall vaksiner vil vi takke ja til dette.

Har spørsmål, kan kontakte helsesykepleier på mobil 97615873

Tora B. Mjølkarlid
Skïemtjesåjhtere/Helsesykepleier
Telefon 75 18 48 75
Mobil 976 15 873