Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Status vaksinering Covid-19

Klikk for stort bildePr 22.07.21 
Hittil har vi vaksinert:

1. dose - 644 stykker 
2. dose - 400 stykker 


 

Hattfjelldal kommune får langt flere doser med vaksine enn tidligere forespeilet. Vi ligger derfor godt foran tidligere antydet plan for vaksinering.

I neste uke gir vi tilbud om 1. dose med vaksine til årskullene 1967 - 1975. 

I uke 31 vill alle over 44 år (født i 1977 eller tidligere) ha fått første dose, og i uke 32 vil vi aldersgruppene 18-24 år og 40-44 år få sin første dose med vaksine. Videre vil vi i uke 32 også begynne å vaksinere den siste aldersgruppen, dvs. de som er mellom 25 - 39 år

Vi ber deg allerede nå ta stilling til om du vil vaksineres, og oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja.
Vi ringer deg noen dager før det er din tur til å bli vaksinert. 

Ta også kontakt med helsesykepleier dersom du må flytte vaksinetimen din på grunn av feber, eller at du er satt i karantene/isolasjon. Gi beskjed så raskt som mulig til helsesykepleier.

Har du spørsmål, kan du kontakte helsesykepleier på mobil 97615873.

Tora B. Mjølkarlid
Skïemtjesåjhtere/Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 18 48 75
Mobil 976 15 873