Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Statusoppdatering på Covid-19 i Hattfjelldal Kommune 14.05.20

Klikk for stort bildeDet vil igjen være mulig å besøke beboere på sykeheimen og på Bo&Service, og i den forbindelse er det utarbeidet egne rutiner.

Pårørendetelefon
Sykeheim 1. etg - 480 67 286
Sykeheim 2. etg. - 480 59 831
Hjemmetjenesten - 481 17 187

Besøksrutine sykeh-Bo & S

Hattfjelldal kommune har ingen påviste tilfeller av covid-19. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist et nytt tilfelle i Nordland fylke, men Nordland er fortsatt det fylket i Norge med færrest smittede personer.

Alle skolene i kommunen er åpnet igjen for tilnærmet normal skolegang.

Videre vil idrettshallen bli åpnet for aktivitet i nær fremtid, men treningsrommet åpner ikke før 15.06.2020. Det er utarbeidet egne smittevernregler for bruk av idrettshallen og andre kommunale bygg som f.eks. Kultustua, Susendal Oppvekstsenter m.m. Ansvaret for at smittevernreglene etterleves er den som står som leietaker av hallen eller andre kommunale bygg.

Ellers har vi fått noe smittevernutstyr siden sist, samtidig som vi har fått melding om at mer er vei. Vi har derimot ikke fått mer prøvetakingsutstyr, slik at det fortsatt er streng prioritering over hvem som får tilbud om å bli testet for covid-19.