Koronavirus

Her finner du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjør i kommunen og hva dette har å si for deg.

Gå til temaside om koronaviruset

Nettsiden oppdateres fortløpende. Ta kontakt hvis det er noe du ikke finner.

Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Statusoppdatering på covid-19 i Hattfjelldal kommune pr. 07.05.2020

Klikk for stort bilde 

Hattfjelldal kommune har ingen påviste tilfeller av covid-19, og Nordland er det fylket i Norge med færrest smittede personer.


Alle personer med symptomer og/eller har vært i nærkontakt med personer med påvist smitte vil bli testet ved å henvende seg til legekontoret på tlf. 75 18 48 70. Men vi har begrenset med prøvetakingsutstyr, og vi må derfor foreta en streng prioritering av hvem som kan få tilbud om å bli testet. Vi har bestilt mer prøvetakingsutstyr, men har ikke fått tilbakemelding på når dette ankommer.  Skulle vi komme i en situasjon at vi må teste mange samtidig, vil vi få hasteleveranse på slikt utstyr.

Institusjon:
Vi har opprettet en egen «avdeling» på sykehjemmet med inntil 4 plasser hvor vi ta imot smittede personer med covid-19, hvis det skulle bli behov. Rutinene er plass og medarbeiderne får opplæring i hvordan de skal forholde seg for å unngå smitte og hvordan de benytter smittevernutstyr. 

Mange ser nok frem til igjen å kunne besøke sine kjære på for eksempel sykehjemmet eller Bo&Service. Her venter vi på en nasjonal veileder, og så snart denne kommer vil vi informere om hvordan en kan besøke sine nærmeste og hvilke forhåndsregler som gjelder lokalt.

Skole og barnehage:
Både barnehagen og 1. – 4. trinn på skolen er åpnet igjen, men vi må gjøre noen tilpasninger for å ivareta kravet til smittevern beskrevet i en nasjonal veileder. Kravene til antall barn pr. gruppe (kohorter) er forskjellig for barnehage og skole. Vi har også lagt planer i forhold til gjenåpning av skole for 5. – 10. trinn, slik at vi er klare til å ta imot elevene så snart de nasjonale myndighetene åpner opp for det.

Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetens råd for å forebygge smitte. Disse er:

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst en meters avstand til andre.
  • Hoste inn i et papirlommetørekle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
  • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper i lufte
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunktent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
  • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Programmet for årets 17. mai feiring i Hattfjelldal, vil bli lagt ut på våre hjemmesider så snart dette er klart.