Stengte veier i Hattfjelldal

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 7 stenger kommunen veien på sørsida av Unkervatn og Harrvassdalsveien på grunn av teleløsning.

Fastboende kan kjøre som normalt.

Andre kommunale veier kan bli stengt på kort varsel!

Det er satt opp skilt med innkjøring forbudt. 
Strekningene er stengt for alt annet enn behørig transport pga veiens beskaffenhet. De som evt. må kjøre gjør dette på egen regning og risiko.
Kommunen vurderer alle de kommunale veiene fortløpende. Både stenging og reåpning vil skje på kort varsel og publiseres på kommunens hjemmeside og på Facebook.

 

Ingvild Bostad
Ingeniøøre/Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 48 21
Mobil 947 83 330