Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Hattfjelldal kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. August-10. September. Dette med hensyn til koronarestriksjonene. Valgdagen i Hattfjelldal er 13. September.

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021. Står du i manntallet?

Klikk for stort bildeFra uke 29 til valgdagen 13.september, kan du sjekke om du står i manntallet for Hattfjelldal kommune.
Manntallet vil bli lagt ut til ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret på Rådhuset.

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget 2021.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Hattfjelldal, O.T.Olsensvei 3 A, 8692 Hattfjelldal.

Sametingets valgmanntall

Du må stå i Sametingets valgmanntall hvis du skal stemme ved Sametingsvalget 2021.

Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 29 til og med valgdagen 13. september 2021 på Servicekontoret på Rådhuset.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Postboks 3, 9735 Karasjok.