Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Minner om 10 dagers karantene hvis du har vært i Sverige. Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Ta hensyn til rein i kalvingstida!

Klikk for stort bilde

Vi er midt i kalvingstida for rein i Nordland. Både kalv og simle er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

Hold hunder i bånd

Hvis du ser rein, spesielt simle med kalv, bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Husk å ha hunden i bånd. Selv små hunder kan skremme simla fra kalven sin. Simler som ikke har kalvet kan kaste kalven (føde død kalv) dersom hun blir utsatt for stress.

Lite å gå på etter en lang vinter

Reinen tærer på de siste fettreservene sine på våren, og tåler lite etter en lang vinter med lite mat. Det er fortsatt mye snø i fjellet og dårlige beiter i kalvingslandene i Nordland. 

I noen tilfeller kan man oppleve at reinen står helt i ro og ikke flykter når man kommer nære. Dette kan være fordi den er i noe dårligere kondisjon etter årets harde vinter.

Reinvettreglene

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet reinvettreglene som forklarer hvordan du kan du vise hensyn:

  • Snu hvis du ser reinsdyr.
  • Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunder i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Rein i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Mest sannsynlig er det flere dyr i området.
  • Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumring*. Reinen blir paralysert av lyset
  • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skutere*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

*forutsetter at det er gitt tillatelse til kjøring.

 

Takk for at du tar hensyn til rein. Giitu! Gæjhtoe! Gijtto!