Tilkallingsvikarer ønskes til Alvetun

Vi trenger flere hender!
Er du over 18 år, og har lyst og anledning til å jobbe som vikar i en periode? Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at det kreves gyldig politiattest for å kunne jobbe innenfor disse områdene. Personer som er aktuelle, vil få utstedt nødvendig dokumentasjon for å kunne søke om politiattest.

Toril Sæterstad
Ektievoeten åvtehke institusjovndïenesjesne/Enhetsleder institusjonstjenester
E-post
Telefon 75 18 49 03
Mobil 90 89 53 70