Tilskudd til bedrifter som tilbyr ungdom sommerjobb

Hattfjelldal kommune og Hattfjelldal Vekst AS oppfordrer alle bedrifter i kommunen om å tilby ungdom i alderen 15 – 25 år sommerjobb.

Å tilby sommerjobb er en investering i langsiktig rekruttering av arbeidskraft.

Å tilby sommerjobb er en mulighet for å utført andre oppgaver enn bedriftens daglige kjerneoppgaver

Fristen for å søke Hattfjelldal kommune om tilskudd er 1. mai 2022.

Send søknad

Tilskudd utbetales etterskuddsvis når fremlagt dokumentasjon på arbeidskontrakt og kopi av lønnsslipp/timeliste foreligger.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til personalrådgiver Anne Haugberg.

Anne Haugberg
Barkijh raeriestæjja/Personalrådgiver
E-post
Telefon 75 18 48 07
Mobil 473 39 222