Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak - frist for å søke er 1. februar

Fotgjenger og bil - Klikk for stort bilde Vusal Ibadzade-Unsplash Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!

Frister første halvår 2023:
Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:
Frist for å søke 1.februar  
Frist for rapportering 20. juni

Kunngjøring - tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken! Kunngjøringen gjelder to ulike tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Mer informasjon finnes på nettsiden til Nordland fylkeskommune.

Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Tilskuddene tildeles første halvår i 2023 hvor kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Hvilke tiltak kan få tilskudd?

Et av kravene for tildeling av tilskuddene er at det skal rette seg mot trafikksikkerhet og opplæring, eksempel på dette kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. På nettsiden til Trygg Trafikk finnes det også mye materiell tilgjengelig som kan benyttes.

Sykkelopplæring er et viktig tiltak for å forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Eksempler på gode tiltak:

Sykkelopplæring:  

 • Reglement Hjelmbruk  
 • Lysbruk 
 • Ringeklokke 
 • Synlig syklist og konkurranser

Sykkeltrening ved sykkelgårdene i nærområdet
Refleksopplæring i barnehage og skole:  

 • Refleksjakt 
 • Refleksaksjon og demonstrasjon 
 • Natursti med refleks 
 • Refleksdag

 

 • Sikring av barn i bil – temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhet til/fra skole 
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi 
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

Frister første halvår 2023:

Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak: 

 • Frist for å søke 1.februar 
 • Frist for rapportering 20. juni

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:

NFTU gir også tilskudd til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil prioriteres prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger. Frist for gjennomføring av tiltaket kan være inntil 12. mnd.

 • 15.februar
 • 15.mai

Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (nfk.no) Søknaden og rapporteringer skal leveres elektronisk.