Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge, omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  

Les den nye forskriften og veilederen nøye.

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Se mer informasjon på tilskuddsordningens nettside.

Kontaktpersoner i Bufdir