Koronaviruset

Temaside om koronaviruset
Det er ingen lokale karantenebestemmelser i Hattfjelldal kommune.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Klikk for stort bilde Søknadsfrist 1. februar

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Kommunens retningslinjer og vilkår for bruk av tilskudd til tiltak i beiteområder (PDF, 350 kB)

Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Søknadsfrist er 1. februar.

Hvordan søke tilskudd til tiltak i beiteområder