UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID IDRETTSHALL OG BASSENG

Som en prøveordning, vil åpningstid for idrettshall og basseng forlenges i første omgang ut april 2022.

Dette betyr, at de som er tildelt disponerings tid, og som er oppført på disponeringsplanene, gis adgang til å benytte fasilitetene iht denne.
Dette betyr også at idrettshall og basseng vil bli tilgjengelig i påskeuka.

Det må imidlertid organiseres ansvar ifbm renhold og tilsyn under påskeuka pga. ferieavvikling.
Det vil bli sendt ut melding til alle ansvarlige ledere for aktivitetene, om hvordan dette bør og skal foregå.

Ordningen vil bli løpende evaluert.

Treningsrom åpent som normalt.